Spotlight

  • skreno, nisam mnogo znala o tome šta me tamo čeka, kao ni šta se od mene očekuje kada sam se odlučila da prisustvujem. Nakon svih mejlova činilo se kao da je mnogo odluka na malim delegacijama da odluče.
  • Kao jedna omladinska organizacija, trenutno smo u potrazi za novim dizajnom za logo koji bi objedinio sve što Erasmus studentska mreža predstavlja. Pomozi nam da predstavimo Novi Sad i studentsku mobilnost svetu!
  • How one event can change the lives of dogs with disabilities and give a helping hand to a shelter
  • Recap of winter semester 2018 Welcome Week