NPC je udruženje koje se bavi promovisanjem kulture i podsticanjem ljudi na kulturno i umetnično stvaralaštvo, sa posebnim akcentom na omladinu. Brojimo preko 10 mladih umetnika i boraca za kulturu koji kroz spajanje različitih formi pokazuju da je uz dovoljno energije  i kreativnosti ne postoje granice.